Dirigent
Tage Tysland

SOPRAN
Rønnaug G. Knutsen    
Bente Gro Sætre
Helene Margarethe Jansen
Wenche Nilsen Henriksen
Ann-Christin Borgersen
Unn-Christin Håvie

ALT:
Britt Løsness
Åse Løsness
Rønnaug Mellem
Sigrun T. Knutsen
Helen Melby Espelund
Elin Trones
Gunn Kjersti Olsen

TENOR
Knut Mathisen
Morten Unger
Jan H. Simonsen
Tore Hagen
Magnar Albrigtsen

BASS: 
Stig L.J. Nilssen
David Brustad