Kisakorets hjemmeside   

Øvelser hver onsdag kl. 1845 - 2115
i menighetsstua ved Furuset kirke.


Litt om repertoar og aktiviteter.

I en tidligere omtale av Kisakoret sto det at vi synger alt fra Bach til Beatles. Og det er faktisk stadig riktig. Gospel er en av våre favoritter.  Selv om vi ikke er et kirkekor deltar vi stadig i de kirkelige høytider, konfirmantjubileer osv. Vi arrangerer egne profane konserter vår og høst, og deltar på andres arrangementer og samarbeider med andre kor i fellesarrrangementer  Og vi er selvsagt alltid med i  Kulturetatens "kulturuker"  I det hele tatt er spennvidden meget stor i våre aktiviteter


Det sosiale er også en viktig del av virksomheten. Som et ledd i dette har vi  ca hver 5te onsdag kosekveld med kaffe, kaker, utlodning og prating. Dette er en lang tradisjon som vi følger opp.


Takk til trofast publikum !
Vi takker våre trofaste tilhørere som kommer på våre arrangementer år etter år.  Dere som liker oss slik som vi er og setter pris på vår sang. Dere som ikke bare ser etter kjente navn (kjendiser) i annonsene.